Zajęcia w Akademii tańca Adelante odbywają się dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć: grupa najmłodsza 45 min., grupa starsza 60 min. Przewidziana jest także kolejna grupa
trzecia dla młodzieży. W dni przewidziane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także dyrektora placówki na rok szkolny 2020/2021, jako wolne od nauki oraz w dni ustawowo wolne od pracy zajęcia dydaktyczne w Studiu nie odbywają się.

Shape

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami zajęć baletowych w szkole mogą być dzieci w wieku od 5 lat, ale ostateczna
decyzja o przyjęciu dziecka leży w gestii prowadzącego zajęcia. Dziecko musi pozostać na
czas zajęć bez rodzica/opiekuna. Zakłada się, iż uczestnicy zajęć nie mają przeciwwskazań
do wykonywanych na zajęciach ćwiczeń.
W przeciwnym razie rodzic/opiekun zobowiązany jest do dostarczenia na piśmie
wszelkich niezbędnych informacji lub wskazań lekarskich.

Jak wyglądają zajęcia Baletu?

Na zajęciach baletowych w Nowym Sączu szkole tańca dzieci uczą się prawidłowej
postawy poprzez odpowiednie ćwiczenia rozciągające. W początkujących grupach
przeważają ćwiczenia w parterze, następnie rozpoczyna się naukę podstawowych ćwiczeń
przy drążku stopniowo przechodząc do trudniejszych. Lekcja baletowa składa się także ze
środka , gdzie wykonywane są piruety czy skoki oraz z ćwiczeń po przekątnej tzw.
diagonal, gdzie każde dziecko robi samodzielnie dane ćwiczenie. Wszystkie kroki i ruchy
baletowe mają swoją nazwę w języku francuskim i tak też są prowadzone zajęcia. Muzyka
podczas zajęć to muzyka klasyczna. Na koniec zajęć w ramach nagrody dla najmłodszych
grup prowadzona jest wesoła zabawa taneczno- ruchowa, a dla tych starszych – młodzieży
quiz taneczny czy układanie własnych krótkich choreografii w parach. Zabawy te także
bardzo rozwijają oraz uczą integracji z innymi dziećmi.

Koncert baletowy z podsumowaniem roku

Dwa razy w roku, po pierwszym semestrze i drugim organizowane są lekcje pokazowe dla
rodziców, na których można zobaczyć swoje dziecko we wszystkich ćwiczeniach. Jest to standardowa lekcja klasyki prowadzona przez instruktora przy udziale rodziców.

Po zrealizowaniu rocznego programu nauczania Akademia Tańca organizuje Koncert
Baletowy na terenie Nowego Sącza z udziałem uczniów. Tańczone się choreografię
przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Na koncert rodzice zobowiązani są zakupić
kostium sceniczny, który potem zostaje dla dziecka.
Na każdą prośbę rodziców instruktor udziela wyczerpujących informacji o postępach w
nauce ucznia. Zajęcia baletowe odbywają się bez obecności rodziców na sali ćwiczeń.

Na zajęciach baletowych wszystkich członków obowiązuje strój do ćwiczeń : body (kostium baletowy), rajstopy, baletki, spięte włosy ( koczek). Możliwość zamówienia całego kostiumu u instruktora. Dokładne informacje na temat stroju (kolorystyka, rodzaj
baletek etc.) ustalany jest na pierwszych zajęciach.

W Nowym Sączu właśnie ta szkoła szczególnie cechuje się tym, że zajęcia z baletu
odbywają się przy ulicy Nadbrzeżnej 32 w sali odpowiednio przystosowanej do lekcji 
tańca klasycznego – balet.  Szkoła Tańca Adelante Edyta Warzecha organizować będzie                                                                                                                          dzieciom i młodzieży wszelkie pokazy,

spektakle, koncerty, w których będą mogły pokazać się nawet te najmłodsze pociechy.
Wszystkie małe czy duże wyjścia na scenę bardzo rozwijają dzieci. Uczą odwagi, obycia
ze sceną i z rówieśnikami. Pokazują jak ważne jest być w grupie oraz poszerzają
wyobraźnię. Na scenie, gdy dzieci mogą tylko poruszać się, a nie mówić wyostrza się im
słuch na muzykę jak i niezwykła wrażliwość na piękno jaką jest sztuka. Rodzice mogą z
dumą patrzeć na swe dzieci.